Q ndra Diagnostike IKEDA-EUROMEDICA n pun n e saj t sukses shme udh hiqet gjithnj prej parimeve t etik s mjek sore korrekt sis profesionale bashk punimit dhe integrimit gjithnj me m t sukses shmit br nda dhe jasht vendit.

Ky ka qen vizioni i or ve t para por q ka mundur t b het realitet vet m n dit t e sotme. Vet g rshetimi i nj morie sh rbimesh dhe kabinetesh t drejtuar nga njer z p rfaq sues autoritar t fush s p rkat se e v rteton k t . Sistemi yn i funksionimit t pun s s p rdit shme na garanton korigjimin edhe t gabimeve t mundshme n nj koh rekord dhe pa pasoja . Sh rbimet funksionojn n nj m nyr t till ku nd rthuren disa hallka q pasojn e monitorojn nj ra tjetr n duke b r k shtu t mundur korigjimin dhe eliminimin e do gabimi t mundsh m nga hallka pasardh se . K shtu p.sh. n se imazheria me gjith sukseset q ka arritur nuk mundet kurrsesi t eci e vetme pa bashk punuar ngusht sisht me laborator t e analizave qelizore indore markues t tumoral etj. N se b het fjal p r nj dyshim q imazheria e ka t pamundur t jap nj identitet t sakt p r patologjin laboratori i histocitopatologjis dhe i markuesve tumoral nd rhyn p r t dh n p rfundimin korrekt t diagnoz s. N se endoskopia n t r si nuk kanstaton ndryshime te mjaftueshme q mund t v rtetojn diagnoz n sht biopsia q heq cdo hije dyshimi. N se ECHO kardiake dhe EKG nuk mund sojn diagnoz n at here Cikloergometria Holteri imazheria dhe analizat ndihmese laboratorike plot sojn boshll kun e mbetur. P r secilin prej sistemeve dhe organeve egziston nj cik l i till i mbyllur ku hallka pasardh se korigjon dhe v zhgon hallk n e m par shme .Ky sistem funksionimi na siguron CEL SIN E SUKSESIT n pun n ton t p rdit shme . Stafi mjek sor i p rb r nga profesor dhe mjek me p rvoj t specializuar dhe kualifikuar br nda dhe jasht vendit i mb shtetur nga personeli ndihm s i p rzgjedhur b n t mundur cil sin e lart t sh rbimit mjek sor q ofrohet. Aparaturat moderne dhe paisjet bashk kohore sigurojn sakt sin e pun s n klinik .