Societe Generale Albania eshte pjese e nje grupi solid me parime te fuqishme te bazuara ne pese shtylla kryesore:

  1. Nje kulture e forte korporative bazuar ne profesionalizem inovacion dhe shpirt skuadre;
  2. Manaxhim dinamik i burimeve bazuar ne manaxhimin e ekipit zhvillimi I personelit dhe manaxhimi i karrieres;
  3. Nje perqasje e perqendruar tek klienti dhe e bazuar tek sherbimi;
  4. Manaxhim konstant i riskut dhe procedura te brendshme kontrolli;
  5. Nje structure shume e avancuar konformiteti pergjegjesi korporative dhe sociale e zhvilluar ne linje me kerkesat e Grupit.

Societe Generale Albania fitoi reputacionin e saj si banka lider ne treg fale profesionalizmit sherbimit cilesor dhe shpirtit te ekipit bazuar ne standartet e Grupit Societe Generale.